top of page

פוסטים נוספים

כמה טיפים להורים

תפקידכם האמיתי שלכם הוא להעניק לילדכם תחושת ביטחון ומסר של אהבה ללא תנאי. משם גם יגיעו כל הדברים הטובים על המגרש...

  • לקיים שגרה לאחר משחקים- לא משנה אם ניצח או הפסיד.

  • להבחין בין המוטיבציה שלנו כהורים לזו של ילדנו.

  • להבדיל בן תפקידנו כהורים לתפקיד המאמן.

  • לדעת להעריך מאמץ, התקדמות ושיפור בביצוע ולא רק תוצאות (ניצחון).

  • לאפשר לילדנו לפתח חשיבה עצמאית לגבי הפעילות הספורטיבית.

  • לכבד החלטות מקצועיות של המאמן.

  • לא להעביר מסרים כפולים לילדנו לגבי המאמן, הפעילות, העמיתים בקבוצה.

  • מתפקידנו כהורים לפתח אפיק תקשורת פתוח והדדי עם המאמן.

  • האינטראקציה, התקשורת ושיתוף הפעולה שיתפתחו בינינו ההורים לבין המאמן, ישפיעו מהותית על מיצוי יכולתם האישית של ילדינו, המשך דרכם והנאתם מעיסוקם בספורט.

bottom of page