top of page

פוסטים נוספים

על מאמנים...

איך מאמן כדורגל יכול ליצור קבוצה טובה ומהם המוקשים העומדים בדרכו להשגת מטרה זו?

העובדה שישנם אוסף שחקנים מוכשרים בקבוצה, אינה בהכרח מבטיחה את הצלחתה.

דוגמא טובה לכך ניתן למצוא כשמתסכלים על נבחרת ישראל: השמנת של הכדורגל הישראלי בקבוצה שאין ספק כי שחקניה בעלי יכולת פיזית, מיומנות טקטית וכישרון אדיר ולמרות כל זאת, איך שהוא מתפספסים ומאכזבים אומה שלמה. או דוגמא נוספת ניתן לראות בקבוצות שהשקיעו סכומי כסף אדירים ברכישת שחקנים טובים, ועדיין לא הצליחו לא קוצרים הצלחות.

בחירה של שחקנים טובים היא בסיס לבניית קבוצה טובה אולם היא אינה מספקת. עבודה רבה מונחת על כתפיו של המאמן והיא מתבססת על יכולתו לשמש מנהיג שיוביל אותם להשגת המטרות. מאמן טוב יידע לזהות חולשות וגורמים מפריעים לקבוצה ומנגד לחזק יכולות וכוחות חיוביים בהיבט האישי והקבוצתי. איך זה מתבטא בשטח?

לעתים, בין שחקני הקבוצה עלולות להיווצר תתי קבוצות. לדוגמא: שחקנים ותיקים אשר מעדיפים למסור לחבריהם ונמנעים מלשתף את השחקנים הצעירים יותר, למרות שאופציית המסירה בין הותיקים היא גרועה יותר. הדבר יוצר התמרמרות גדולה בקרב השחקנים הצעירים וכמובן שתפקוד הקבוצה נפגע. תתי קבוצות אלו יכולות להופיע במסגרת שחקנים זרים-ישראלים, שחקני ספסל ועוד.

התהוות תתי קבוצות הוא תהליך טבעי וידוע מראש בחקר קבוצות אולם חשוב להקפיד כי מטרות הקבוצה הגדולה יהיו ברורות וחד משמעויות עבור כל שחקני הקבוצה. על המאמן להבהיר באופן חד משמעי את הנזק אשר עלול להיגרם לקבוצה, עליו להמנע מדיבור סטריאוטיפי כגון "השחקנים הצעירים" לפעול במודע לטשטוש תת הקבוצות באימונים

bottom of page