top of page

פוסטים נוספים

עקרונות מתן משוב מתקן (ביקורת בונה)

 1. מבנה משוב סנדוויץ -חיובי, שלילי, חיובי

 • התחל את השיחה במשהו חיובי (אני מאוד מעריך את היכולת שלך ב...).

 • הביקורת (ראה בסעיפים הבאים כיצד)

 • סיים בנימה חיובית – זה "הטעם" איתו ייצא השחקן מהשיחה, תן תקווה להמשך הדרך המשותפת.

 1. עיתוי - מצא עיתוי מתאים למתן המשוב. המנע מ"לנחות" על השחקן. במידה ואתה מעוניין להעיר על משהו נקודתי, יש לומר את הדברים סמוך לאירוע (תוך 12-24 שע') ולא בעת האירוע.

 2. מקום - קבע מקום מיוחד, אינטימי. אל תאמר את המשוב "על רגל אחת", במסדרון. "דיברי חכמים בנחת נשמעים". הקפד על כלל ברזל: ביקורת שלילית פומבית היא הלבנת פנים. ביקורת חיובית ניתן לומר בפומבי (ולפעמים אפילו רצוי).

 3. נוכחות – הייה נוכח. חשוב שהמשוב ישמע מפיך ולא באמצעות שליחים או מר "שמועתי".

 4. היישר עיניך ואמור את המשוב בצורה ברורה ישירות לשחקן. מסר חד משמעי, באופן ישיר ופשוט. מסר מעורפל, מרומז, מוקטן או עקיף, עלול להיות לא אפקטיבי, כי השחקן עלול להחמיץ את המסר העיקרי ולא לשנות התנהגותו כפי שציפית.

 5. עובדות - בסס את המשוב על קרקע מוצקה - עובדות מוצקות, המקובלות על שני הצדדים. אי הסכמה לגבי העובדות, מחייבת "משפט זוטא", לשם בירורן. אם אין הסכמה, אין טעם במתן המשוב. תיאור "נקי" של העובדות, מונע התנגדות ומאפשר שינוי.

 6. הייה ממוקד ואל תגלוש לעניינים אישיים – הפעל שיקול דעת: האם יש ביכולתו לשנות את התנהגותו? האם ההערה תתרום לשינוי התנהגותו, או עלולה לפגוע בביטחון העצמי שלו? האם רצוי שאשלול את ההתנהגות השלילית, או שאחזק את החיובית?

 7. התייחס להתנהגות ולא לאופי, למעשה ולא לעושה. הקפד להיות ספציפי.

 8. המנע מהכללות ממקרה אחד למקרים אחרים. היזהר מסטראוטיפים. מחק את המילים "תמיד" או "אף פעם" משיחת המשוב.

 9. הייה אמפטי - - רגשות הם הגורם מספר אחת בשינוי התנהגות הזולת. "דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב". היה רגיש לכמות המשובים השליליים הניתנים בשיחה אחת. אל "תשפוך" את כל מה שיש לך להגיד. שאל את עצמך מה המבוקר צריך לדעת, כדי להצליח יותר. אין טעם להוסיף מידע, משום שהמידע העודף עלול לפגוע בביטחון העצמי של השחקן, או לגרום להתנגדות ולסגירות שלו.

 10. הקפד ליצור שיחה ב"גובה העיניים".

 11. שמור על טון שקט וענייני - אל תתקוף ואל תצעק, כדי לאפשר מיקוד בתוכן המשוב ולא בסגנון, ב"מה" ולא ב"איך".

 12. הקשבה - הימנע ממונולוג. לפעמים כדאי פשוט לשתוק, לא להגיב, ולא לתת משוב. "כדי לומר את הדבר הנכון בזמן הנכון - עליך לשתוק רוב הזמן" (אוסקר ויילד(. הקפד ליצור תחושה שמדובר בשיחה ולא בהרצאה, כדי שמקבל הביקורת יגיב. הקשבה לתגובות המבוקר וגילוי רגישות לתחושותיו חשובים לפחות כמו תוכן המשוב, אם לא יותר.

 13. אלטרנטיבות - העצה מתאימה בדרך כלל לנותן העצה, אבל לא בהכרח למקבלה. במקום להשיא עצות, השתמש בניסיון שלך, כדי לנתח עם השחקן את המצב - חסרונותיו ויתרונותיו. טכסו עצה יחדיו, אך אפשר לשחקן לקבל החלטות לבדו כדי להעצים את ה"אני הבוגר" שלו, לחזק את אחריותו להחלטותיו, להגביר את סיכוי הצלחתו (כיוון שהוא בחר בהן)

בהצלחה

bottom of page