top of page

פוסטים נוספים

תרגיל שמירה על ריכוז


מאמן נכבד,

שחקנים רבים מתקשים לשמור על ריכוז במהלך כל דקות המשחק או האימון.

לפניכם תרגיל, אותו תוכלו להמליץ לשחקנים לבצע בביתם, על מנת שישפרו את יכולת הריכוז שלהם.

הוראות לשחקן:

דאגו שיהיה לכם סטופר ביד.

שבו בחדרכם ובחרו חפץ כלשהו להתבונן בו (תמונה, ספר, כדור וכו').

הפעילו את הסטופר.

נסו להתרכז אך ורק בחפץ שבחרתם- מה הצבע שלו, המרקם שלו, השימוש בו וכו'. בכל פעם שנכנסת לכם מחשבה אחרת אשר אינה קשורה לחפץ שבחרתם- הפסיקו את הסטופר ובדקו את הזמן שהצלחתם להתרכז עד כה.

לכמה זמן הגעתם? השאיפה היא להגיע לזמן ריכוז של 4 דקות ברצף.

התרגיל נשמע פשוט לביצוע אך אולי יפתיע אתכם כמה קשה להישאר מרוכזים...

ככל שתבצעו את התרגיל ממספר רב יותר של פעמים- יכולת הריכוז שלכם ויכולתכם לשלוט על מחשבותכם- תשתפר.

בהצלחה!

bottom of page